Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α.Σ. «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας»

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013 16:58

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας – Αλλάζουμε την Πόλη» καλεί στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις όπως: Συμβουλευτική-Πληροφόρηση-Υποστήριξη, Δικτύωση με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, Κατάρτιση-Επιμόρφωση, Ενέργειες δημοσιότητας & ενημέρωσης.

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ:
Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της: EATA Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, Τηλέφωνο: 2105201611-612, καθημερινά 11:00-15:00 όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 8/02/2013 ΜΕΧΡΙ 28/02/2013

pdfΑνακοίνωση & Δικαιολογητικά

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του επικοινωνιακού σχεδίου της ΔΡΑΣΗΣ 4 της Α.Σ. ΠΡΟΔΡΑΣΗ"

Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 16:47

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προχώρησε στην έγκριση των όρων και την ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του επικοινωνιακού σχεδίου της ΔΡΑΣΗΣ 4 «Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού» της Πράξης : «Ένταξη για όλους» με κωδικό ΟΠΣ «375837» του έργου ΠΡΟΔΡΑΣΗ.

pdfΑπόσπασμα πρακτικού ΔΣ αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση βοηθού οικονομικού υπευθύνου στο πρόγραμμα ECO BUILD SEE

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 13:47

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ECO BUILD SEE, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση βοηθού οικονομικού υπευθύνου.

Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

Παρακολούθηση της ομαλής οικονομικής πορείας του έργου
Βεβαιώσεις και οικονομικές αναφορές
Επικοινωνία με την αρχή πληρωμής
Έλεγχος παραστατικών και τιμολογίων
Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων δράσεων

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο βοηθός οικονομικού υπευθύνου θα αναφέρεται στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

Το άτομο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι προσόντα :

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
Πολύ καλή γνώση αγγλικών αποδεδειγμένη
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεδειγμένη
Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία στην διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση υπευθύνου έργου στο πρόγραμμα ECO BUILD SEE

Κατηγορία: Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013 13:47

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ECO BUILD SEE, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση υπευθύνου έργου.

Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

  • Έλεγχος παραδοτέων
  • Επικοινωνία με εταίρους
  • Συμμετοχή στις συναντήσεις
  • Αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων αναφορών
  • Επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή
  • Ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2014. Η αμοιβή του υπεύθυνου έργου ανέρχεται στα 15.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το άτομο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι προσόντα :

  • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θεωρητικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Άριστη γνώση αγγλικών αποδεδειγμένη
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία στην διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 17:3

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός", στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs" και ακρωνύμιο 'Young SMEs' του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC"», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι:

pdfΠροκήρυξη
doc/invitations-contestsΠαράρτημα 1
doc/invitations-contestsΠαράρτημα 2

Search