ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Young SMEs - INTERREG IVC»

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 12:54

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών- Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΤΑ ΑΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Young SMEs», με κωδικό 1348R4, του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG IV-C» προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση έντυπου υλικού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραπάνω έργου και για την κάλυψη των αναγκών δημοσιότητας αυτού, είναι απαραίτητη η εκτύπωση και η διανομή των παραδοτέων του. Η «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε» προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή προσφορών σχετικά με την εκτύπωση του έντυπου υλικού, με ειδικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έντυπο της πρόσκλησης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την συμφερότερη προσφορά και θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα και ειδικότερα την κατηγορία δαπάνης Communication Material Printing, του πακέτου εργασίας 2.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που παρέχουν σχετικές υπηρεσίας.

Το εκτυπωμένο υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών μέχρι την 26 Απριλίου, 2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά το αργότερο έως τις 4/4/2013 και ώρα 14.30, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Ξενοφώντος 7, 10557 Αθήνα, τηλ: 210 5201611 & 210 3253123 και φαξ: 210 5222743 & 210 3216653, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης έγινε στην ιστοσελίδα της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε», www.developathens.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της ανάθεσης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2103253123, υπόψη κας Κωνσταντίνας Τσαμουρτζή, συντονίστρια του προγράμματος, ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας – Αλλάζουμε την Πόλη» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής αιτήσεων

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2013 17:39

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας – Αλλάζουμε την Πόλη», στο πλαίσιο της Δράσης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοινώνει την παράταση της υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της: Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών- ΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, Σύνταγμα Τηλέφωνο: 2105201611 - 612, καθημερινά 10:00-15:00, όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 8/02/2013 ΜΕΧΡΙ 30/10/2013

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α.Σ. «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας»

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013 16:58

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας – Αλλάζουμε την Πόλη» καλεί στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις όπως: Συμβουλευτική-Πληροφόρηση-Υποστήριξη, Δικτύωση με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, Κατάρτιση-Επιμόρφωση, Ενέργειες δημοσιότητας & ενημέρωσης.

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ:
Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της: EATA Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, Τηλέφωνο: 2105201611-612, καθημερινά 11:00-15:00 όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 8/02/2013 ΜΕΧΡΙ 28/02/2013

pdfΑνακοίνωση & Δικαιολογητικά

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του επικοινωνιακού σχεδίου της ΔΡΑΣΗΣ 4 της Α.Σ. ΠΡΟΔΡΑΣΗ"

Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 16:47

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προχώρησε στην έγκριση των όρων και την ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του επικοινωνιακού σχεδίου της ΔΡΑΣΗΣ 4 «Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού» της Πράξης : «Ένταξη για όλους» με κωδικό ΟΠΣ «375837» του έργου ΠΡΟΔΡΑΣΗ.

pdfΑπόσπασμα πρακτικού ΔΣ αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση βοηθού οικονομικού υπευθύνου στο πρόγραμμα ECO BUILD SEE

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 13:47

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ECO BUILD SEE, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση βοηθού οικονομικού υπευθύνου.

Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

Παρακολούθηση της ομαλής οικονομικής πορείας του έργου
Βεβαιώσεις και οικονομικές αναφορές
Επικοινωνία με την αρχή πληρωμής
Έλεγχος παραστατικών και τιμολογίων
Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων δράσεων

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο βοηθός οικονομικού υπευθύνου θα αναφέρεται στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

Το άτομο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι προσόντα :

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
Πολύ καλή γνώση αγγλικών αποδεδειγμένη
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεδειγμένη
Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία στην διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Search