Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ιστοσελίδας στο πλαίσιο του προγράμματος Περισσότερο Χρώμα Στην Ζωή Μας - Αλλάζουμε την Πόλη

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013 10:10

perissotero chroma logo Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Περισσότερο Χρώμα στην Ζωή μας- Αλλάζουμε την Πόλη, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την κατασκευής Ιστοσελίδας. Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :
 • Την κατασκευή ιστοσελίδας
 • Την τακτική ενημέρωση της με προσθήκες από την πορεία υλοποίησης του έργου
 • Την σύνδεση της με τις ιστοσελίδες των εταίρων
 • Την κατοχύρωση ονόματος και φιλοξενίας

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/4/2013 και το ποσό ανέρχεται στα 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο Υπεύθυνος για την κατασκευή ιστοσελίδας πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα :

 • Εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές άνω των 5 ετών
 • Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης

Αποστολή Βιογραφικών έως τις 17/09/2013, Ξενοφώντος 7 , Σύνταγμα , 10πμ-2μ

Η Πράξη«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος young smes για το πακέτο εργασίας 2 και 4

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 18:4

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs, με το ακρωνύμιο Young SMEs- 1348R4», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν/μια Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ.

pdfΠροβολή της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος young smes για το πακέτο εργασίας 4

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 18:43

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού  έργου «Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs, με το ακρωνύμιο Young  SMEs- 1348R4», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν/μια Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ.

pdfΠροβολή της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία newsletter στο πλαίσιο του προγράμματος eco build see

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 12:43

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου eco build see , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση Υπευθύνου κατασκευής newsletter Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

 • Την κατασκευή 18 newsletter
 • Την τακτική ενημέρωση της με προσθήκες από την πορεία υλοποίησης του έργου
 • Την σύνδεση του με τις ιστοσελίδες των εταίρων.
 • H σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο Υπεύθυνος για την κατασκευή newsletter θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα :
 • Εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές άνω των 10 ετών
 • Συμμετοχή σε άλλα ευρωπαικά προγράμματα
 • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης

Αιτήσεις υποβολής έως 20 Ιουνίου 2013, Ξενοφώντος 7, Σύνταγμα, 10πμ- 2μμ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ιστοσελίδας στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΔΡΑΣΗ –ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2013 13:13

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΔΡΑΣΗ- ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση Υπευθύνου κατασκευής Ιστοσελίδας Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

 • Την κατασκευή ιστοσελίδας
 • Την τακτική ενημέρωση της  με προσθήκες από την πορεία υλοποίησης του έργου
 • Την σύνδεση της με τις ιστοσελίδες των εταίρων
 • Την κατοχύρωση ονόματος και φιλοξενίας

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο Υπεύθυνος για την κατασκευή ιστοσελίδας πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα :

 • Εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές άνω των  10 ετών
 • Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης

Αιτήσεις έως τις 25/6/2013, Ξενοφώντος 7 , Σύνταγμα , 10πμ-2μμ .

logo prodrasi

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Search