ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Πολιτισμός στις Γειτονιές – Εκδηλώσεις Μαρτίου»

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας", υποστηρίζει τη διοργάνωση σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά το μήνα Μάρτιο,  στο Παγκράτι και τον Άγιο Αρτέμιο.

Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές προς το κοινό και θεματικά καλύπτουν τα πεδία της μουσικής, του θεάτρου, της ανάγνωσης βιβλίων, των εικαστικών και των παιχνιδιών μυστηρίου, ενώ περιλαμβάνουν και δράσεις στις οποίες το κοινό μπορεί να συμμετάσχει ενεργά.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων εδώ

Το έργο "Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας", υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων – ΕΑΤΑ ΑΕ «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία». Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

Contact Details

Athens Development and
Destination Management Agency

Address: Xenofontos 7, 105 57
Athens, Greece

Telephone: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search