Ανοιχτή πρόσκληση για την ανάδειξη πολιτικών κοινωνικής προστασίας της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

 

 

Οκτώβριος 2021

Ανοιχτή πρόσκληση

για την ανάδειξη πολιτικών κοινωνικής προστασίας της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

 

Η ΕΑΤΑ, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης με την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και εργαλείων πολιτικής και στο πλαίσιο  της αναπτυξιακής διάστασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων, υλοποιεί το Υποέργο 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εστίαση στον ενιαίο σχεδιασμό υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κι έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Αφορά στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο οποίο θα ενταχθούν λειτουργικά όλες οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Δομές και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τρίτων φορέων. Αναμένεται να αποτελέσει σε επίπεδο γειτονιάς, τον επιχειρησιακό βραχίονα λειτουργικής διασύνδεσης, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού, ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων απασχόλησης καθώς και άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την κάλυψη του κενού πρόσβασης στην πληροφόρηση, την πρόληψη και την πλήρη υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Βασικό εργαλείο του έργου  θα αποτελέσει ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ενεργειών παρέμβασης, μέσω του οποίου εξειδικεύονται οι:

  • υπηρεσίες πρόληψης (ενέργειες αποτροπής φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση των ανισοτήτων, κα)
  • εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες (κατάρτισης, νομικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, προώθησης στην απασχόληση, κα)
  • υπηρεσίες παρέμβασης - Street Work (παρεμβάσεις κυρίως σε κάθετα κοινωνικά πεδία όπως αυτά προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών στις τοπικές κοινωνίες) εφόσον κριθεί απαραίτητο από ad hoc ανάγκες (π.χ. υγειονομική κρίση).
  • λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους  φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ιδιαίτερα ομάδες σε κατάσταση ή απειλούμενες από φτώχεια που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετέχουν στις ενέργειες δικτύωσης του έργου και να υποστηρίξουν τους σκοπούς του, με ενέργειες, προτάσεις, χρήσιμες πληροφορίες, κ.λπ.

Επίσης καλούμε τους παραπάνω φορείς να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο καταγραφής υπηρεσιών και αναγκών υποστήριξης, στο link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6_mCBoQiz7kEkBtk2H88k25p9MoCCz3JIo0jHMltdTG1L8g/viewform

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα μας βοηθήσουν σημαντικά στην χαρτογράφηση της εμπειρίας των φορέων, των υπηρεσιών που παρέχουν και των αναγκών υποστήριξης της ομάδας στόχου του έργου, προκειμένου τελικά να αποφασιστούν οι βέλτιστες παρεμβάσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα παρακάτω αρμόδια στελέχη του έργου:

Δημήτρης Μάνος – Συντονιστής του Έργου

mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γιούλη Κυράτζη – Επιστημονικός Υπεύθυνος κοινωνικής Καινοτομίας Προγράμματος

mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

τηλ. 210 3312002-3

 

 

 

 

 

Search