Εκδήλωση για τη διεθνή προβολή της Αθήνας ως μιας ζωντανής και αυθεντικής πόλης

 

Αθήνα, Απρίλιος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση για τη διεθνή προβολή της Αθήνας ως μιας ζωντανής και αυθεντικής πόλης

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ διοργάνωσε εκδήλωση προβολής της Αθήνας στις 8 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο του Conventa Trend Bar 2021.

Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά, παρουσιάστηκε η Αθήνα και το πολυδιάστατο τουριστικό της προϊόν σε 40 περίπου επιλεγμένους εκπροσώπους φορέων τουρισμού και opinion makers,   από χώρες όπως οι ευρωπαϊκές αγορές, η Ινδία και οι ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των επαγγελματιών προσανατολίστηκε τόσο σε θεματικά τουριστικά προϊόντα της Αθήνας, με έμφαση στον πολιτισμό, όσο και στα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών. Επίσης, στις εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει στο δυνητικό επισκέπτη καθόλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και στο μεσογειακό της κλίμα, που επιτρέπει την ανάπτυξη πληθώρας υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Η διοργάνωση  αναμένεται να σταθεί αρωγός στη διεθνή προβολή της Αθήνας σε κοινά που αποτελούν στόχο και εξυπηρετούν τους στρατηγικούς της σκοπούς για αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος.

Το έργο «Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη» (Υποέργο 4) υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια”,  η οποία έχει ενταχθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Αθηναίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

Search