Αξιοποιώντας την Πολιτιστική Δυναμική της Αθήνας

Η ΕΑΤΑ με τη δέσμευση να επενδύσει στην αναγέννηση του αστικού τοπίου και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, συμμετέχει από το 2017 στο Ευρωπαϊκό έργο ROCKRegeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη του μετασχηματισμού των ιστορικών αστικών κέντρων σε δημιουργικές και βιώσιμες περιοχές αξιοποιώντας την Πολιτιστική τους Κληρονομιά.

Καθώς το έργο πλησιάζει προς το τέλος τους, η εμπειρία της Αθήνας από τη συμμετοχή της στο ROCK αποτυπώθηκε σε ένα booklet που παρουσιάζει αναλυτικά το ρόλο της ΕΑΤΑ στο έργο, την τεχνογνωσία και τις πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, την εμπειρία του mentoring προς τις πόλεις της Λισσαβόνας, Μπολώνια και Σκοπίων, τις Μελετές Εφαρμογής του έργου ROCK στην Αθήνα, ενώ καταλήγει στο το τι μάθαμε από τη συμμετοχή μας.

Το εν λόγω booklet είναι διαθέσιμο στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου: https://rockproject.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730280.

Search