Εικονικές περιηγήσεις στα μεγαλύτερα Μουσεία του κόσμου

 

Τα μεγαλύτερα Μουσεία και οι Πινακοθήκες του κόσμου, που φιλοξενούν πολύτιμα εκθέματα και δέχονται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, πλέον βρίσκονται διαθέσιμα online.  

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας», σάς προτείνει εικονικές περιηγήσεις μέσω διαδικτύου στο Λούβρο, το Πράδο, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, στην Πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας και σε πολλούς ακόμη σημαντικούς χώρους Πολιτισμού, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να γνωρίσετε τα αληθινά αριστουργήματα που φιλοξενούν.

Για να τα δείτε, πατήστε εδώ

Το έργο «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας», υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου Αθηναίων – ΕΑΤΑ ΑΕ «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία». Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Search