Διαδικτυακές θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους

 

Μία σειρά από πολύ αξιόλογες διαδικτυακές παραστάσεις του ελληνικού και παγκόσμιου Θεάτρου που απευθύνονται σε παιδιά και μεγάλους, προτείνει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας».

Για να δείτε τις παραστάσεις πατήστε εδώ

Η λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με στόχο την ενίσχυση της ψυχαγωγίας στο σπίτι.

Όποιος πολιτιστικός φορέας ή θεατρική ομάδα επιθυμεί να συμπεριληφθεί στη λίστα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο mtsili@developathens.gr

Το έργο "Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας", υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων – ΕΑΤΑ ΑΕ «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία». Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Search