ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Πολιτισμός στις Γειτονιές – Εκδηλώσεις Μαρτίου»

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας", υποστηρίζει τη διοργάνωση σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά το μήνα Μάρτιο,  στο Παγκράτι και τον Άγιο Αρτέμιο.

Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές προς το κοινό και θεματικά καλύπτουν τα πεδία της μουσικής, του θεάτρου, της ανάγνωσης βιβλίων, των εικαστικών και των παιχνιδιών μυστηρίου, ενώ περιλαμβάνουν και δράσεις στις οποίες το κοινό μπορεί να συμμετάσχει ενεργά.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων εδώ

Το έργο "Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας", υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων – ΕΑΤΑ ΑΕ «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία». Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

Search