ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Project Souvenir»

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας", διοργανώνει,  σε συνεργασία με το ΤΑΜΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ), σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο «Project Souvenir» κατά τις ημερομηνίες 12-13/10, 19-20/10 και 26-27/10 (3 Σαββατοκύριακα) στην πλατεία Βικτωρίας, ως µέρος υλοποίησης της καλλιτεχνικής δράσης “Victoria Square Project.

Οι εκδηλώσεις ουσιαστικά θα αποτελούν διαδραστικές συναντήσεις – εργαστήρια, όπου οι επισκέπτες – τουρίστες θα μπορούν - µε τη βοήθεια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού- να κατασκευάσουν δωρεάν  τα δικά τους σουβενίρ από  την Αθήνα, τα οποία θα μπορούν να πάρουν μαζί τους.

Τα εργαστήρια θα είναι δομημένα ως εξής :

α. εισαγωγή, γνωριμία µε τον τουρίστα / επισκέπτη

β. παρουσίαση σχετικά µε την κατασκευή των σουβενίρ

γ. κατασκευή σουβενίρ συμπληρώνοντας και συνδέοντας τις πρώτες ύλες που θα έχουν όλοι στη διάθεση τους.

Το έργο "Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας", υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων – ΕΑΤΑ ΑΕ «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία». Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

 

Search