Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση Παρεμβάσεις στην Πόλη - Γειτονιά - Δρόμος - Κτίριο

Διευκρινίσεις επί των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ», στις θεματικές «ΔΡΟΜΟΣ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 4456/ΕΥΥΑΠ 4312/13.11.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 730ΒΟΡΙΝ-ΛΤΜ), «ΚΤΙΡΙΟ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 4457/ΕΥΥΑΠ 4313/13.11.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΩΓΥΟΡΙΝ-ΙΕΖ)  και «ΓΕΙΤΟΝΙΑ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 4455/ΕΥΥΑΠ 4311/13.11.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6Π7ΣΟΡΙΝ-ΨΣΚ), του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search