ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

 

Η διαδικασία αξιολόγησης του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στη δράση «Παρεμβάσεις στην πόλη» στους άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ, του Προγράμματος Πόλη2 ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.


Έχουν ειδοποιηθεί ήδη οι προκρινόμενες ομάδες στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης, που περιλαμβάνει ανοιχτές συνεντεύξεις ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία θα αξιολογήσει τα ποιοτικά στοιχεία των προτάσεων. Οι ανοιχτές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 κατά τις ώρες: 13:30 με 18:00 και την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 κατά τις ώρες: 10:00 με 13:00. Στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α Φιλελλήνων 7, 105 57 Αθήνα, στο δεύτερο όροφο.

Search