Διευκρινίσεις επί των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Διευκρινίσεις επί των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», στις θεματικές «ΔΡΟΜΟΣ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1026/ΕΥΥΑΠ 1005/30.03.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 7835ΟΡΙΝ-7Σ1), «ΚΤΙΡΙΟ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1027/ΕΥΥΑΠ 1006/30.03.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.(ΑΔΑ: ΩΑΔΠΟΡΙΝ-ΧΤΩ), και «ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1025/ΕΥΥΑΠ 1004/30.03.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.(ΑΔΑ: 78Η1ΟΡΙΝ-ΓΚΙ), του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.

Δείτε το πληρες κείμενο

Search