Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο

Στις 25 Οκτωβρίου 2015, η Ελλάδα και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δεσμεύτηκαν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υλοποίηση προγράμματος παροχής 20.000 θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά αιτούντες άσυλο (Asylum seekers).

O δήμος Αθηναίων, ήταν ο πρώτος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που αντιλήφθηκε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης του προσφυγικού. Από τον Μάρτιο του 2016, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων, δραστηριοποιείται για τις ανωτέρω ομάδες υπό τη μορφή ενοικιαζόμενης στέγης.

Από την άνοιξη του 2017, υλοποιείται το Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο που καλύπτει περίπου 1.550 ωφελούμενους, οι οποίοι φιλοξενούνται σε 280 μισθωμένα διαμερίσματα. Επιπλέον 150 περίπου θέσεις φιλοξενίας καλύπτονται μέσω της συνεργαζόμενης δομής του Welcommon, που ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του ESTIA.

Το Πρόγραμμα ESTIA (Στήριξη Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

 

Αναλυτικά στοιχεία για το έργο:

 

Α. Ωφελούμενοι

 

 • Η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, βάσει των διεθνών προδιαγραφών και της εμπειρίας της, επιλέγει και προωθεί τους ωφελούμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις (νομικές, υγειονομικές κλπ.) για ένταξη στο πρόγραμμα.
 • Προβλέπονται έως 6 ωφελούμενοι (ένοικοι) ανά διαμέρισμα.

Επιπλέον παροχές για τους ωφελούμενους, πέραν της στέγασης:

 • Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό (διερμηνείς, κοινωνικούς επιστήμονες κλπ.) για καθοδήγηση ωφελουμένων στη διαχείριση της καθημερινότητάς τους.
 • Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει, όποτε καταστεί απαραίτητο, να παρέχει κοινωνικές-ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και πρακτική βοήθεια (π.χ. ρούχα) μέσω των υπαρχόντων υπηρεσιών που διαθέτει (ΚΥΑΔΑ, Δημοτικά Ιατρεία κτλ).

 

Β. Μίσθωση διαμερισμάτων

 

 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει συμβαλλόμενο την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων, για όσο διαρκεί το έργο.
 • Tα διαμερίσματα προς ενοικίαση έχουν έκταση από 55 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό). Η μίσθωση δηλώνεται στο TAXISNET.
 • Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος, με ανώτατο όριο τα  €400/μήνα.
 • Σε περίπτωση μεσιτικού γραφείου η αμοιβή που δίνεται ανέρχεται σε ένα μίσθωμα.
 • Έχει προϋπολογιστεί ποσό για τυχόν επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Προβλέπεται  αποκατάσταση τυχόν ζημιών, κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες.
 • Τα διαμερίσματα αναζητούνται τόσο στα όρια του Δήμου της Αθήνας όσο και σε όμορους δήμους (ενδεικτικά: Μοσχάτου-Ταύρου, Βύρωνα, Νέας Σμύρνης, Ζωγράφου, Δάφνης και Αγίου Δημητρίου, με τους οποίους υπάρχει συνεργασία για το θέμα της προσωρινής εγκατάστασης προσφύγων)
 • Προβλέπονται άτομα που επιβλέπουν καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων.
 • Σε κάθε περίπτωση ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την Ε.Α.Τ.Α., με τον οποίο κάθε εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα.
 • Υπάρχει σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην  πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων, σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την διάρκεια της παραμονής τους, ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  Όποιος δεν συμμορφώνεται απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας του ανωτέρω Κανονισμού Διαμερίσματος

 

Για τη μίσθωση των διαμερισμάτων έχει δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ www.developathens.gr, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος, είτε φυσικό πρόσωπο - ιδιοκτήτες ακινήτων - είτε νομικό πρόσωπο (π.χ. μεσιτικό γραφείο) να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω αναγκών στέγασης. Η ανακοίνωση για τα διαμερίσματα θα είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Search