Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη υλοποίηση παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο»

Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης

Παράρτημα Β  - Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Tυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ», στις θεματικές «ΓΕΙΤΟΝΙΑ», «ΔΡΟΜΟΣ», «ΚΤΙΡΙΟ»  του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.

Το ΠΟΛΗ² [ΠΟΛΗ στο ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ] είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την E.A.T.A. A.E. στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας του δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα παρέχει μικρές οικονομικές επιχορηγήσεις και αναπτυξιακή υποστήριξη σε κατοίκους, επιχειρηματίες και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να προχωρήσουν σε συνεργατικές παρεμβάσεις στην πόλη, που δεν θα πραγματοποιούνταν διαφορετικά.

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΔΡΟΜΟΣ»

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΚΤΙΡΙΟ»
 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.polis2.thisisathens.org/

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Σύμβουλο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιουλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του EaSI – ESTI@, Employmentenhancement and Social services Integration in Athens Municipality (VS/2016/0210), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Διερμηνείς (Interpreters) και δύο (2) Κοινωνικούς Επιστήμονες (Social Scientists), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε του Προγράμματος «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρεις (3) διερμηνείς (Interpreters), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή τους έως την 31-12-2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε σε  συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2019 EATA. All Rights Reserved.

Search