Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης  «Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού ˝Αθήνα„ στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5032728)

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Υπόδειγμα αίτησης

Οριστικός πίνακας κατάταξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου "Παρεμβάσεις στην πόλη"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου "Παρεμβάσεις στην πόλη", στους θεματικούς άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ και ΔΡΟΜΟΣ του προγράμματος This is Athens- ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τον θεματικό άξονα "ΓΕΙΤΟΝΙΑ"

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τον θεματικό άξονα "ΚΤΙΡΙΟ"

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τον θεματικό άξονα "ΔΡΟΜΟΣ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Διασύνδεσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο Έργο “ROCK” (κωδ. έργου: 730280)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Διασύνδεσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο Έργο “ROCK” (κωδ. έργου: 730280) - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities, υλοποιείται από την ΕΑΤΑ Α.Ε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Έργο “ICARUS” (κωδ. έργου: 690105)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Έργο “ICARUS” (κωδ. έργου: 690105) - Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems, το οποίο υλοποιείται από την ΕΑΤΑ Α.Ε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search