Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ιστοσελίδας στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΔΡΑΣΗ –ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2013 13:13

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΡΟΔΡΑΣΗ- ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση Υπευθύνου κατασκευής Ιστοσελίδας Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

  • Την κατασκευή ιστοσελίδας
  • Την τακτική ενημέρωση της  με προσθήκες από την πορεία υλοποίησης του έργου
  • Την σύνδεση της με τις ιστοσελίδες των εταίρων
  • Την κατοχύρωση ονόματος και φιλοξενίας

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30/6/2014 και το ποσό ανέρχεται στα 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο Υπεύθυνος για την κατασκευή ιστοσελίδας πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα :

  • Εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές άνω των  10 ετών
  • Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ
  • Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης

Αιτήσεις έως τις 25/6/2013, Ξενοφώντος 7 , Σύνταγμα , 10πμ-2μμ .

logo prodrasi

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Τοπική Ομάδα Δράσης "URBACT II - Sustainable Food in Urban Communities - Βιώσιμη τροφή στα αστικά κέντρα"

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 15:50

Στο πλαίσιο του προγράμματος «URBACT II - Sustainable Food in Urban Communities - Βιώσιμη τροφή στα αστικά κέντρα» εταίρος του οποίου είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΑΕ ΟΤΑ), υλοποιείται η δράση «Σύσταση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης».

Η ΕΑΤΑ σας προσκαλεί να συμμετέχετε εθελοντικά στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης που δημιουργούμε με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στους τομείς της παραγωγής και διανομής της τροφής στην Αθήνα όπως και της διατροφής των κατοίκων του Δήμου.

pdfΠροβολή της πρόσκλησης
docΠροβολή της αίτησης συμμετοχής

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μικροφωνική εγκατάσταση - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 18:37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ δράση 1.2/11 έργο Γ: «Δράσεις σε Γειτονιές» του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων χωρών- Υλοποίηση δρώμενων- Φάση 3

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν ειδικό πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου ΤΟΠΕΚΟ - ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013 11:05

Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΑΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών»  - ΑΣ ΔΙΕΞΟΔΟΣ, με κωδικό ΟΠΣ «375796», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με ανάθεση έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς δυνατότητα ανανέωσης).

pdfΑίτηση Υποψηφιότητας
pdfΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον μητρώο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 12:3

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εγγραφή αυτού στο Μητρώο, εφόσον πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή. Η εγγραφή στο Μητρώο θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων.

Διαθέσιμα Αρχεία:

docΑίτηση εγγραφής στο Μητρώο
docΥπεύθυνη Δήλωση
docΦόρμα Υποβολής (επιστημονικού χαρακτήρα-φυσικά πρόσωπα)
docΦόρμα Υποβολής (επιστημονικού χαρακτήρα-νομικά πρόσωπα)
docΦόρμα Υποβολής (γενικού χαρακτήρα)
pdfΠλήρες κείμενο πρόσκλησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search