Οι σύμβουλοι του Κέντρου θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν στην:

  • Κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου που απαιτείται για να τεκμηριώσει η επιχείρησή σας το αίτημά της προς την τράπεζα,
  • Επιλογή του κατάλληλου τραπεζικού δανεισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας,
  • Επικοινωνία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και συμμετοχή σε συναντήσεις
  • Παροχή υποστηρικτικού υλικού ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης του αιτήματός σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search