Εκτός των ανωτέρω πηγών χρηματοδότησης για τις οποίες παρέχεται αναλυτική καθοδήγηση, οι Σύμβουλοί μας μπορούν να σας προσφέρουν ενημέρωση και πληροφόρηση για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

  • Μικροδάνεια (Progress, Microfinance - Jeremie κ.α.)
  • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών - Venture Capitals
  • Επιχειρηματικοί άγγελοι - Business Angels
  • Υβριδικές μορφές χρηματοδότησης - Mezzanine Finance
  • Factoring

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search