Οι έμπειροι σύμβουλοι του Κέντρου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης, παρέχοντάς σας ενημέρωση για θεσμικά, νομικά και φορολογικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πληροφόρηση για θέματα όπως το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας, ασφαλιστικά εργασιακά θέματα, κρατικές ενισχύσεις, θέματα ανταγωνισμού και θέματα λειτουργίας των αγορών.  Παράλληλα,  οι σύμβουλοί μας θα σας κατατοπίσουν για τα απαραίτητα βήματα και δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε και θα συνεργαστούν μαζί σας για την δημιουργία του απαραίτητου φακέλου.

Επιπλέον, οι σύμβουλοί του Κέντρου μας μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σας πλάνου με οδηγίες σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, υποδείγματα και εργαλεία για την κατάρτισή του καθώς και  χρήσιμα κλαδικά στοιχεία από την Βάση Δεδομένων του Κέντρου. Τέλος, σας υποστηρίζουν στην παρακολούθηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε πραγματικό χρόνο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search