Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις ανάγκες σας για ενημέρωση, παρέχονται στοιχεία και δεδομένα για τις εξελίξεις και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε.

Ειδικότερα παρέχονται:

  • Στοιχεία από τα αποτελέσματα των κλαδικών μελετών που εκπονεί το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
  • Λίστες επιχειρήσεων δυνητικών πελατών, προμηθευτών και συνεργατών από τη Βάση Δεδομένων του Κέντρου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search