Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης για τα στελέχη της επιχείρησης σας,  ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τρέχουσες εξελίξεις και τη ζήτηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα κατάρτισης καλύπτουν διάφορες θεματικές ενότητες, όπως:

  • Κατάρτιση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Τεχνικές πρόσβασης σε διεθνείς αγορές
  • Θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
  • Θέματα θεσμικού πλαισίου
  • Θέματα ανάπτυξης συνεργασιών - δικτύωσης επιχειρήσεων
  • Πληροφορίες για συγκεκριμένους κλάδους
  • Χρηματοδότηση επενδύσεων

 

Η κατάρτιση γίνεται σε ολιγομελή τμήματα υπό τη μορφή σεμιναρίων ή εργαστηρίων (workshops) και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, μελέτες περιπτώσεων και ειδικά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσεχή προγράμματα κατάρτισης και τις εκδηλώσεις του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορείτε να δείτε εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search