Απαραίτητα στοιχεία για εσάς που θέλετε να αναπτύξετε τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας αποτελούν  η αξιόπιστη πληροφόρηση και η δυνατότητα διασύνδεσης με τους κατάλληλους φορείς. Για το λόγο αυτό, σας παρέχουμε:

 • Πακέτο πληροφοριών για τις χώρες που ενδιαφέρεστε να εξάγετε, που έκτος από βασικά δεδομένα περιλαμβάνει:
  - Οικονομικά στοιχεία, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας κ.α.
  - Εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα, όπως στοιχεία για τις εξαγωγικές και εισαγωγικές σχέσεις, τις συμβάσεις συνεργασίας κ.α.
  - Στοιχεία επιχειρηματικού κινδύνου σε συνάρτηση με το εξωτερικό οικονομικό και εμπορικό κίνδυνο, το μακροοικονομικό κίνδυνο κ.α.
  - Τρόπους διασφάλισης των επιχειρήσεών σας, όπως τα διαθέσιμα πακέτα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων
 • Ενημέρωση για τους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με θέματα εξαγωγών και διασύνδεση με αυτά τα σημεία επαφής

 • Πληροφόρηση για δυνητικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη των εξαγωγών ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search