Θέλω να αναπτύξω την εξαγωγική μου δραστηριότητα

Η εξειδικευμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο τη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σας προσφέρουμε:

  • Υποστήριξη στην οργάνωση της επιχείρησής σας
  • Πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηνών

Τηλέφωνο: +30 211 10 77 600

Fax: +30 211 10 77 600

Email: info@athensbsc.gr

 

 

 

 

 

 

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search