Διοργάνωση σεμιναρίου με αντικείμενο «Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της δράσης “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος”»

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της δράσης “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος”», την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, από τις 3:00 έως τις 6:00 το απόγευμα στους χώρους του ΚΣΕ, Παπαδιαμαντοπούλου 7, 11528 Αθήνα.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης
 • Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της δράσης
 • Ποιες δραστηριότητες και ποιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν
 • Οι διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης
 • Ο τρόπος υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υπαχθούν
 • Οι όροι και προϋποθέσεις αλλά και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη δράση

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό προς το κοινό. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακαλούμε, προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε, να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 211-1077600. Θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος το Σεμινάριο θα επαναληφθεί την Παρασκευή 7/7/2017 το απόγευμα από τις 2.00μμ έως τις 5.00μμ στους χώρους του ΚΣΕ Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα.  Οι θέσεις για το Σεμινάριο της Πέμπτης 6/7/2017 έχουν καλυφθεί

Επανάληψη σεμιναρίου με αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του Π.Α.Α.»

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος το σεμινάριο με αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του Π.Α.Α.» θα επαναληφθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, από τις 3:00 έως τις 6:00 το απόγευμα στους χώρους του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, Παπαδιαμαντοπούλου 7, 11528 Αθήνα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης
 • Ποιες επιχειρήσεις και για ποιες επενδύσεις μπορούν να υπαχθούν και να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης
 • Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν, καθώς και το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων
 • Οι όροι και προϋποθέσεις αλλά και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη δράση

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό προς το κοινό. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακαλούμε, προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε, να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 211-1077600.

Θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας.

Διοργάνωση σεμιναρίου με αντικείμενο «ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του Π.Α.Α.», την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, από τις 3:00 έως τις 6:00 το απόγευμα στους χώρους του ΚΣΕ, Παπαδιαμαντοπούλου 7, 11528 Αθήνα. 

Η δράση παρέχει ενισχύσεις σε επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν στην μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι το παραγόμενο προϊόν θα είναι γεωργικό.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης
 • Ποιες επιχειρήσεις και για ποιες επενδύσεις μπορούν να υπαχθούν και να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης
 • Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν, καθώς και το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων
 • Οι όροι και προϋποθέσεις αλλά και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη δράση

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό προς το κοινό. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακαλούμε, προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε, να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 211-1077600. Θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας.

Επανάληψη σεμιναρίου με αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης “Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ”»

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος το σεμινάριο με αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης “Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ”» θα επαναληφθεί την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, από τις 3:00 έως τις 6:00 το απόγευμα στους χώρους του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, Παπαδιαμαντοπούλου 7, 11528 Αθήνα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”
 • Ποιοι μπορούν να υπαχθούν και να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης
 • Οι δραστηριότητες και οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν, καθώς και το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων
 • Οι όροι και προϋποθέσεις αλλά και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στη δράση

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό προς το κοινό. Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 211-1077600. Θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας.

Διοργάνωση σεμιναρίου με αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης “Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ”»

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης “Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ”», την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, από τις 3:00 έως τις 6:00 το απόγευμα στους χώρους του ΚΣΕ, Παπαδιαμαντοπούλου 7, 11528 Αθήνα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”
 • Ποιοι μπορούν να υπαχθούν και να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης
 • Οι δραστηριότητες και οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν, καθώς και το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων
 • Οι όροι και προϋποθέσεις αλλά και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στη δράση

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό προς το κοινό. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακαλούμε, προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε, να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 211-1077600. Θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηνών

Τηλέφωνο: +30 211 10 77 600

Fax: +30 211 10 77 600

Email: info@athensbsc.gr

 

 

 

 

 

 

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search