Προγράμματα ΕΑΤΑ - ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία», η υλοποίηση της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» μέσω του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ),(υπ' αριθ. πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε."), η ΕΑΤΑ υλοποιεί ως Δικαιούχος έργα που συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Αθήνας.

Rock

Το έργο ROCK – Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities αποτελεί ένα έργο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το οποίο υποβλήθηκε από την Πόλη της Μπολόνια και εστιάζει στην ανάπτυξη μίας καινοτομικής, συνεργατικής και κυκλικής συστημικής προσέγγισης για την αναζωογόνηση και προσαρμοστική επανάχρηση των ιστορικών κέντρων των πόλεων.

Η υλοποίηση του έργου κατά τα επόμενα έτη θα εστιάσει στην εφαρμογή ενός μενού επιτυχημένων πρωτοβουλιών αναζωογόνησης μέσω της αξιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και στη δοκιμή της αναπαραγωγής επιτυχημένων μοντέλων χωρικής προσέγγισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των ιστορικών κέντρων των πόλεων.

Esti@

Το πρόγραμμα Επιχειρώ Κοινωνικά της ΕΑΤΑ ΑΕ μαζί με τον Δήμο Αθηναίων και άλλους τοπικούς εταίρους υλοποιεί μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος EaSI το έργο ESTI@ με στόχο την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την διασύνδεση τους με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Icarus

Η ΕΑΤΑ με την υποστήριξη του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας ξεκίνησε να υλοποιεί το 2016 το ευρωπαϊκό έργο ICARUS, το οποίο στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ευρωπαϊκές πόλεις.

YouChangeCom

Στα τέλη του 2016 εγκρίθηκε το έργο με τίτλο Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities - You.Change.Com που σκοπό έχει την ενδυνάμωση νέων ατόμων ηλικίας 18-30 ετών ώστε να αναλάβουν τοπικές πρωτοβουλίες και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο (ως πρότυπα – Community Angels) στις γειτονιές τους.

Μέσα από το έργο στοχεύεται η ενίσχυση των δεσμών της γειτονιάς αλλά και σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Άμεσοι ωφελούμενοι του έργου είναι οι νέοι που ανήκουν στην ομάδα NEETs, δηλαδή νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search