Διοίκηση

Ελληνικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΤΑ

 

Πρόεδρος: Μαρία Λογοθέτη,  Διευθύντρια Γραφείου Δημάρχου

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Γεννηματάς,  Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Διευθύνων Σύμβουλος:  Αλέξης Γαληνός, Οικονομολόγος

 

Μέλη:

Δημήτρης Σουλιώτης, Λογιστής
 
Ελένη Μυριβήλη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
 
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης), Σύμβουλος Επικοινωνίας
 
Αθανάσιος Τσιούρας, Δικηγόρος
 
Θωμάς Κατσαδούρος, Οικονομολόγος
 
Γιώργος Πολενάκης, Οικονομολόγος