Αιτήσεις Υπαγωγής στο Ν. 4399/2016

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16 έως τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018.
Επίσης, με τις προκηρύξεις 35979/29-03-2018 ( ΦΕΚ 1271 Β’) και 35976/29-3-2018 (ΦΕΚ 1272 Β’) ξεκίνησε ο 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και των «Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ» του ν.4399/16 αντίστοιχα.
Ελληνικά
Classified the content type like this: