Συλλογικοί φορείς και ενώσεις

Enterprise Greece

Website: www.enterprise.gov.gr

Τηλ: 210-3355700

 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)

Website: www.gsevee.gr

Τηλ: 210-3816600

 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Website: www.esee.gr

Τηλ: 210-3259200

 

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

Website: www.oaep.gr

Τηλ: 211-9966200

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Website: www.pse.gr

Τηλ: 210-5228925

 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Website: www.sete.gr

Τηλ: 210-3217165

 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Website: www.seve.gr

Τηλ: 2310-53533

 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Website: www.sev.org.gr

Τηλ: 211-50060000

 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Website: www.sepe.gr

Τηλ: 210-9249540

Ελληνικά
Classified the content type like this: