2η Έρευνα παρακολούθησης συγκυρίας και επιχειρηματικού κλίματος

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας προκειμένου να καταγράψει το επιχειρη­ματικό κλίμα πραγματοποίησε και 2η έρευνα σε αντιπρο­σωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων.

Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της προηγούμενης έρευνας, η διαφαινόμενη τάση εξομάλυνσης του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος δείχνει να έχει επηρεάσει ανάλογα τις εκτιμήσεις και προσδοκίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, με το αίσθημα περιορισμού των απωλειών και σταδιακής επιστροφής στην «κανονικότητα» να αποτελεί πλέον την κυρίαρχη τάση.

Η πλειοψηφία των αθηναϊκών επιχειρήσεων δηλώνει αρκετά ικανοποιημένη από το ευρύτερο επιχειρηματικό κλίμα, με βασικό πλέον στόχο των περισσότερων επιχειρήσεων την ανάπτυξη έναντι της επιβίωσης. Ωστόσο, με εξαίρεση τον κλάδο του τουρισμού, παραμένει περιορισμένος ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων της Αθήνας.

Διαβάστε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας εδώ.

Ολόκληρη η έρευνα παρακάτω: 

Ελληνικά
Classified the content type like this: