ΚΣΕ

1η Μελέτη Μικροοικονομικών Δεδομένων Επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί την πρώτη μελέτη παρακολούθησης και αποτύπωσης της επιχειρηματικής εξέλιξης και των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΑΕ και ΕΠΕ που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η αποτύπωση της επιχειρηματικής εξέλιξης ΑΕ και ΕΠΕ που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, καθώς επίσης και των οικονομικών τους αποτελεσμάτων έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους. Ως πηγή των στοιχείων χρησιμοποιείται αποκλειστικά η βάση δεδομένων της ICAP για την περίοδο 2010-2012.

Ελληνικά

Πως μπορεί να με υποστηρίξει το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Εκτός της στοχευμένης πληροφόρησης, κατάρτισης και δικτύωσης που προσφέρει το ΚΣΕ στις επιχειρήσεις της Αθήνας, προσφέρεται και η δυνατότητα εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ειδικότερα:

Η υφιστάμενη επιχείρησή σας θα πρέπει να:

Ελληνικά

Συμμετοχή σε εκθέσεις / επιχειρηματικές αποστολές

Οι επιχειρηματικές αποστολές είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την εξερεύνηση προοπτικών εξαγωγών και δίνουν στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα δημιουργίας εμπορικών σχέσεων και συνεργασιών, ενημέρωσης για τον ανταγωνισμό καθώς και  δικτύωσης και πληροφόρησης για τα δεδομένα των ξένων χωρών.

Ελληνικά

Πρόσβαση σε δεδομένα ξένων αγορών

Απαραίτητα στοιχεία για εσάς που θέλετε να αναπτύξετε τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας αποτελούν  η αξιόπιστη πληροφόρηση και η δυνατότητα διασύνδεσης με τους κατάλληλους φορείς. Για το λόγο αυτό, σας παρέχουμε:

Ελληνικά

Οργάνωση επιχείρησης

Προκειμένου η επιχείρησή σας να είναι σε θέση να εξάγει θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας. Οι σύμβουλοι του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορούν να σας βοηθήσουν στην οργάνωση της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχετε τα σχέδια για ανάπτυξη των εξαγωγικών σας δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα σας παρέχει:

Ελληνικά

Θέλω να αναπτύξω την εξαγωγική μου δραστηριότητα

Η εξειδικευμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο τη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σας προσφέρουμε:

 • Υποστήριξη στην οργάνωση της επιχείρησής σας
 • Πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές
Ελληνικά

Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης

Εκτός των ανωτέρω πηγών χρηματοδότησης για τις οποίες παρέχεται αναλυτική καθοδήγηση, οι Σύμβουλοί μας μπορούν να σας προσφέρουν ενημέρωση και πληροφόρηση για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Μικροδάνεια (Progress, Microfinance - Jeremie κ.α.)
 • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών - Venture Capitals
 • Επιχειρηματικοί άγγελοι - Business Angels
 • Υβριδικές μορφές χρηματοδότησης - Mezzanine Finance
 • Factoring
Ελληνικά

Τραπεζικός δανεισμός

Οι σύμβουλοι του Κέντρου θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν στην:

 • Κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου που απαιτείται για να τεκμηριώσει η επιχείρησή σας το αίτημά της προς την τράπεζα,
 • Επιλογή του κατάλληλου τραπεζικού δανεισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας,
 • Επικοινωνία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και συμμετοχή σε συναντήσεις
 • Παροχή υποστηρικτικού υλικού ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης του αιτήματός σας.
Ελληνικά

Κρατικές ενισχύσεις

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας παρακολουθούμε τα καθεστώτα και τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων που βρίσκονται σε ισχύ και έτσι μπορούμε να σας παρέχουμε έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για αυτά.  Κάποια από τα προγράμματα είναι:

Ελληνικά

Σελίδες