Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού

Στόχος των έργων και των προγραμμάτων που εντάσσονται σε αυτόν τον άξονα είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό της πόλης, ώστε να επιτευχθεί η αναζωογόνησή της μέσω αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανακτήσεων δημοσίων χώρων. Επίσης, επιδιώκει την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της πόλης, την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και γενικότερα την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

 

 

Ελληνικά