Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης

Στον άξονα αυτό εντάσσονται έργα, επενδύσεις και προγράμματα για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναπτύσσεται με βάση το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανασυγκρότησης που έχει καταρτίσει ο Δήμος Αθηναίων και περιλαμβάνει δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στους αστέγους, στα άτομα που διαβιούν στο όριο της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση των ευάλωτων πληθυσμών που διαβιούν στις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα:

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ).

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών συμμετέχει ως εταίρος σε 6 Αναπτυξιακές Συμπράξεις που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αντικείμενο την ολοκληρωμένη προετοιμασία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Ωφελούμενοι είναι 520 άτομα στο Δήμο της Αθήνας.
Τα βασικά προγράμματα της δράσης είναι:

  • Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο
  • «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» - «ΠΡΟ-ΔΡΑΣΗ»
  • Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στον Δήμο Αθηναίων» - «Περισσότερο χρώμα στη Ζωή μας – Αλλάζουμε την Πόλη»
  • «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την υποστήριξη και την ολοκληρωμένη ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Αττική» - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
  • «Γεφυρώνοντας το κενό – Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών» - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ», παρέμβαση που αφορά στην υποστήριξη (συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική/ συνηγορία, επαγγελματική συμβουλευτική), για κοινωνική επανένταξη και εξεύρεση εργασίας, 70 ωφελούμενων γυναικών που έχουν υποστεί βία και κακοποίηση
  • Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΤΑΙΟΣ» που αφορά 90 πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην Αθήνα και κινδυνεύουν από το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού

Δράσεις στις γειτονιές : Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών.

Πρόκειται για μια σειρά πρακτικών εργαστηρίων και δρώμενων που οργανώθηκαν στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις σε Γειτονιές» με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση του γηγενούς πληθυσμού και των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. οργανώθηκαν, σε ανοικτούς χώρους των γειτονιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, Δρώμενα και Γιορτές. Κατά τη διάρκεια των γιορτών οργανώθηκαν και ανάλογα εργαστήρια, που συνδύασαν πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, με παράλληλη κάλυψη από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Πολίτες προερχόμενοι από διαφορετικές κοινωνικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, γηγενείς και μετανάστες γνωρίστηκαν μεταξύ τους, διασκέδασαν, συνεργάστηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν, συνέπραξαν και δραστηριοποιήθηκαν. Το κοινωνικό κεφάλαιο μιας περιοχής διαμορφώνεται μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν, την αναγνώριση της διαπολιτισμικότητας, και την αλληλεπίδραση μέσα στη γειτονιά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 249.845,1€.

Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης.

Θα εξυπηρετήσουν άμεσα 37.000 συμπολίτες μας που αναζητούν απασχόληση. Η ΕΑΤΑ συμμετέχει ως εταίρος σε έξι (6) ΤΟΠΣΑ με συνολικό αριθμό ωφελουμένων γύρω στα 500 άτομα, που θα καταρτιστούν και θα ενσωματωθούν στην τοπική αγορά εργασίας της Αθήνας με έμφαση στον Τουρισμό, στα πράσινα επαγγέλματα και στις υπηρεσίες φροντίδας.

Ελληνικά