Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Rock

Το έργο ROCK – Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities αποτελεί ένα έργο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το οποίο υποβλήθηκε από την Πόλη της Μπολόνια και εστιάζει στην ανάπτυξη μίας καινοτομικής, συνεργατικής και κυκλικής συστημικής προσέγγισης για την αναζωογόνηση και προσαρμοστική επανάχρηση των ιστορικών κέντρων των πόλεων.

Ελληνικά

Esti@

Το πρόγραμμα Επιχειρώ Κοινωνικά της ΕΑΤΑ ΑΕ μαζί με τον Δήμο Αθηναίων και άλλους τοπικούς εταίρους υλοποιεί μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος EaSI το έργο ESTI@ με στόχο την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την διασύνδεση τους με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του έργου θα λειτουργήσουν δύο (2) πολυδύναμα κέντρα τα οποία θα υποδέχονται ωφελούμενους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών:

Ελληνικά

Icarus

Η ΕΑΤΑ με την υποστήριξη του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας ξεκίνησε να υλοποιεί το 2016 το ευρωπαϊκό έργο ICARUS, το οποίο στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Ελληνικά

YouChangeCom

Στα τέλη του 2016 εγκρίθηκε το έργο με τίτλο Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities - You.Change.Com που σκοπό έχει την ενδυνάμωση νέων ατόμων ηλικίας 18-30 ετών ώστε να αναλάβουν τοπικές πρωτοβουλίες και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο (ως πρότυπα – Community Angels) στις γειτονιές τους.

Ελληνικά

Refill

Η ΕΑΤΑ ΑΕ σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία της Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας υλοποιεί από τα μέσα του 2016 το ευρωπαϊκό έργο Refill (REuse of vacant spaces as driving Force for Innovationon Local Level”, URBACTIII). Το Refill στοχεύει να επανεξετάσει το ρόλο των πόλεων και τη νέα δυναμική που προκύπτει από την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με την προσωρινή χρήση των κενών κτηρίων και των αναξιοποίητων χώρων καθώς και να αναζητήσει συμμαχίες ανάμεσα στο Δήμο, τους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα.

Ελληνικά

Novelog

O Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρίας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συμμετέχει από το 2015 σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με χρηματοδότηση Horizon 2020 προκειμένου να καταγράψει και να βελτιώσει τις κινήσεις εμπορευμάτων, φορτώσεων, εκφορτώσεων και τη διαχείριση προσωρινής στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας για να αποσυμφορηθεί το κέντρο και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας με τις εταιρίες μεταφορών (logistics).

Ελληνικά