Δίκτυο Επιχειρηματικότητας

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορείτε να ενημερωθείτε έγκυρα για όλα τα προγράμματα του «Έργου Αθήνα», τα οποία υποστηρίζουν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Οι σύμβουλοι του Κέντρου παρέχουν εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για κάθε πρόγραμμα αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων υλοποίησης.


Ειδικότερα κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποστηρίζεται προκειμένου να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα ή υπηρεσία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και να επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο φορέα.


Συνοπτικά, τα προγράμματα που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις του «Έργου Αθήνα» είναι:

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Έργο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΓΠΑ έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, την περιοχή στην οποία εδρεύει δηλαδή το Δήμο Αθηναίων, την περιφέρεια και, γενικότερα την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Ελληνικά

Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ

Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελουμένων: νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις ή προϊόντα, αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις που θέλουν να επιχειρήσουν σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας ή/και νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο μέσω αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Ελληνικά

Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το έργο «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» αφορά στη διαμόρφωση ενός  ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αθηναίων.

Ελληνικά

Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα - ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία αλλά και τη γνώση της αγοράς, αναλαμβάνει τη δημιουργία οργανωμένου περιβάλλοντος στήριξης της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας στο μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας.

Ελληνικά

Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS

Tο INNOVATHENS είναι ένας ολοκληρωμένος κόμβος στήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας σε έναν νεανικό χώρο έμπνευσης, στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας με περισσότερους από 600.000 επισκέπτες το χρόνο, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ελληνικά

Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.)

Το έργο «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων» (Θ.Ε.Α.) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Α. για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη του μητροπολιτικού δήμου της Αθήνας, καθώς η στήριξη νέων επιχειρηματιών αποτελεί τη βάση για την αναγέννηση της επιχειρηματικότητας.

Ελληνικά

Athens Center of Entrepreneurship and Innovation - ACEin

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation - ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει καινοτόμες νέες ή υπό σύσταση βιώσιμες επιχειρήσεις καθώς και ερευνητικά αποτελέσματα με στόχο τη σωστή αξιοποίηση, λειτουργία και ανάπτυξή τους.

Ελληνικά

Επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ

Αντικείμενο του έργου «Επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ» είναι η αξιοποίηση της παραγόμενης νέας ερευνητικής δραστηριότητας για τη δημιουργία νέων εταιρειών.

Ελληνικά

Συνεργατικά δίκτυα ανοιχτής καινοτομίας COIN

Αντικείμενο των «Συνεργατικών δικτύων ανοιχτής καινοτομίας» είναι η διαγνωστική ανάλυση και σχεδιασμός υλοποίησης παρεμβάσεων, η ανάπτυξη εργαλείων και η εκπαίδευση στελεχών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθήνας.

Ελληνικά